Customer Statement

Tonga Development Bank
Your Partner in Development
Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga
Ko Ho Hoa Ngaue ‘i he Fakalakalaka

Ki he kau kasitoma kotoa ‘a e Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga:

‘Oku fanongonongo atu heni ‘oku malava ke ma’u atu ‘a ho’o fakamatala fakapangike (Bank Statement) ‘i he kuata kotoa pe ‘o ka fiema’u ‘o ‘ikai ha totongi ki he fo’i tatau. ‘E ala ma’u atu ia mei ha taha pe ‘o homau ngaahi ‘ofisi ofi taha kiate koe.

To all Tonga Development Bank’s Valued Customers:

This is to announce that your Quarterly Bank statements are available on request free of charge for a copy. Collect it from your nearest Tonga Development Bank office/branch.

 

Malo

 

Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga