Student Overseas Tertiary Education Loan Fund

No ki he totongi ako ma’olunga ange

Thinking of continuing further studies overseas but can not afford costs, Tonga’s Bank for the people of Tonga can help you. Visit any of our office or enquire thru 23 333 or email to tdevbank@tdb.to.

‘Oku ke fiema’u tokoni kihe totongi ako ho’o fanau ki muli, ko e Pangike ‘a Tonga ma’ae Tonga pe ‘a e tali, afe hifo ki ha taha pe homau ngaahi ‘ofisi pe faka’eke’eke he 23 333 or tdevbank@tdb.to.