Agriculture Marketing and Production Fund

No Ngoue 1% mo e 4% ke uta fua ngoue ki muli

Government Managed Fund is available for agriculture marketing and production oriented products. In addition, there are other priority sectors like Livestocks, Fishing, Tourisms, Manufacturing, Construction, Construction, Education etc.

‘Oku kei faingamalie tafa’aki no ki he ngaahi ngoue kehekehe fakataumu’a ke uta ki tu’apule’anga. Taimi tatau, ‘oku ‘ata pe mo e no ki he ngaahi tafa’aki kehe hange ko e fanga monumanu, toutai, takimamata, langa mo e ako foki.